Vybavení a návody

Pořízení kostýmu a dalšího vybavení je záležitostí náročnou časově i finančně,
avšak při systematickém budování lze výrazně ušetřit a zároveň tím přispět k věrohodnosti reprezentované postavy.
Před jakýmkoliv nákupem je dobré si položit následující otázky:

 

Z jaké oblasti pocházím?

V 15. století není evropská móda zdaleka jednotná, k určitým oblastem se váží určité zvláštnosti a odlišnosti. To platí jak v případě barev a střihů běžného oblečení, tak i při volbě zbraní a zbroje. Vždy je vhodné se přesvědčit, zda mnou zvolený kus vybavení je doložitelný či snadno logicky ospraveditelný v dané oblasti.

Z jaké společenské vrstvy pocházím?

Toto je otázka z nejdůležitějších. Představuji odvedeného rolníka, chudého měšťana, bohatého měšťana, profesionálního vojáka či žoldáka, šlechtického sluhu či družiníka, chudého rytíře či snad významného aristokrata? Podle společenské vrstvy se výrazně liší oblečení, zbroj a zbraně, stany a jejich vybavení, nádobí, nutnost mít družinu. Zatímco odvedenci či chudému člověku stačí nuzný příbytek, lůžkoviny, zbraň, prošívanice a přilba, šlechtic potřebuje dobrý stan, nádobí, honosnější vrstvené oblečení, komplikovanější zbroj a vybavený doprovod.

Jaká je využitelnost mnou zvoleného kusu vybavení?

I zde se aplikuje uvažování člověka žijícího v polních podmínkách bojového tažení. Vždy je třeba se zamýšlet nad tím, co by člověku tehdy bylo více ku prospěchu. Je hezké mít krásný šperk, ale je k málu, pokud na vojenském tažení postrádám  například kvalitní obuv nebo teplé odění. Vžití se do své role a přemýšlení nad praktickými věcmi výrazně pomůže se začátky stavby kostýmu a vybavení a ušetří nepohodlí.

Kterého výrobce zvolit?

Zde je každá rada drahá. Trh je bohužel plný poměrně nekvalitních výrobků a řemeslníků nedodržujících lhůty či neschopných komunikovat. Bez referencí to téměř nejde a kvalitní výrobci mají obvykle velice dlouhé čekací lhůty. Je dobré pamatovat, že kvalitní řemeslníci u svých výrobků zaměřených na oživování historie uvádějí, ze kterého historického pramene čerpali, či podle které předlohy vyráběli.