Táborové podmínky

Součástí činnosti sdružení Ogary Pogoni je táboření ve vojenských leženích přibližujících se těm z první poloviny 15. století, ať již v rámci rekonstrukcí bitev či interních akcí sdružení. Součástí těchto ležení jsou jak příbytky jednotlivých vojáků a jejich doprovodu, tak místa určená řemeslníkům, kteří zajišťují funkčnost táhnoucího vojska a polní kuchyně.

Tábor je budován dobově nejen po hmotné, ale i společenské stránce.  Je proto třeba počítat s tím, že podle vybavení a sociálního zařazení se některým lidem jisté povinnosti vyhnou, zatímco jiné přibudou podle reprezentovaného stavu. Je potřeba též pamatovat na to, že k určitému společenskému postavení se váže jistý model chování a náročnost vybavení.

V dobovém ležení našeho sdružení je zakázáno otevřeně užívat vybavení které nenáleží do 1. poloviny 15.století, 
zejména mobilní telefony, cigarety, moderní lahve a petlahve.

Fotografovat v táboře v dobovém oblečení je zakázáno.

Fotografové z našich řad fotí v civilním oblečení, případně z útrob stanu.

Nezbytné zdravotně kompenzační pomůcky jsou tolerovány, pokud nejsou extrémě rušivé. Kontaktní čočky nebo dobové brýle jsou preferovány před moderními. Hole a berle akceptujeme dřevěné, nejlépe v dobové formě.

Členové sdružení jsou zodpovědni za své dlouhodobé hosty, kteří s námi chtějí tábořit. Je jejich povinností hosty dostatečně informovat a případně je vybavit tak, aby nerušili historický ráz ležení. Všichni takoví hosté podléhají táborovému řádu.

Všichni účastníci ležení se podílí na táborovém životě a táborových pracích.

Je velmi vhodné se v táboře vyhnout debatám o mobilních telefonech, počítačových hrách a podobných krajně rušivých moderních záležitostech.

 

Ač se mohou ženy, které jsou členkami sdružení, účastnit bitev jako vojáci (tedy v mužském odění, dostatečně chráněny a vybaveny), ženy v táboře jsou vždy ženami. Týkají se jich ženské práce v rámci tábora a jejich oblečení musí být ženské.

Děti jsou v táboře vítány, nicméně dobové oblečení je velmi vhodné. Moderní zdravotní a hygienické pomůcky jsou tolerovány, nicméně je žádoucí užívat jich co možná nejvíce v soukromí stanů.

Mezi nezbytnosti táborového minima patří:

 nepobuřující civilní oděv

 stan, přístřešek z větví, plachta a podobně, či ubytování v cizím stanu

 dobová miska, lžíce a nůž

 vlněná deka

 

Další vhodné vybavení:

 dobová nádoba na vodu či jiné pití

 dobová sekyra, lopata, krumpáč, kladivo či palice

 truhla na věci a sezení

 stoličky, stoly, lavice, slamníky, dobové svítilny, kožešiny, plátěné pytle a zavazadla