Sdružení

Ogary Pogoni je volným sdružením zájemců o historii a její oživování. Našimi členy se mohou stát všichni muži i ženy od věku 15 let, kteří jsou ochotni a schopni se sami aktivně podílet na zlepšování a doplňování svého vybavení pro boj a táborový život a podřídit se pravidlům bitevní a táborové výstroje.

Protože si uvědomujeme, že začátky v oblasti oživování historie jsou náročné, rádi poskytneme nám dostupné podklady, návody a kontakty za účelem pořízení relativně levné a zároveň kvalitní výstroje. Základní metou je pro nás takzvané "koukatelné minimum" , tedy vybavení pořízené z dobových materiálů podle dobových střihů a konstrukcí věrně zachycující siluetu znázorňované osoby z danného období, ne však nutně vyrobené dobovými postupy. Již před získáním tohoto základního vybavení se ovšem člen sdružení může účastnit tréninků. Po jeho pořízení pak  i jednotlivých akcí a setkání v průběhu roku jako účinkující. Po dosažení tzv. "táborového minima" je pak možno tábořit v rámci sdružení v dobovém historickém táboře, popřípadě rozšířeném táboře Pražského Svazu.

Detailnější informace naleznete v sekcích Výstrojní podmínky a Táborové podmínky.

Všichni členové sdružení, kteří splňují podmínky, se mohou podílet na táborovém životě. Členové mladší 18 let věku se mohou účastnit rekonstrukcí bitev pouze v podpůrných rolích, tzn. jako práčata, spojky, zásobovací oddíl, trén. Na  společném vybavení se členové sdružení podílí v rámci vyhlášených sbírek na konkrétní předmět a to částkou 100 korun českých za měsíc.